Connect with us

#ОХРИД

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ“


Од денес почнаа градежните активности за реконструкција и уредување на Булеварот „Македонски Просветители“. Со проектот предвидено е да се изврши реконструкција на двете коловозни ленти кои меѓусебно ќе бидат одвоени со зелен појас. Предвидено е паркирањето на булеварот да биде косо под агол од 45 степени по една страна. Исто така со проектот е опфатена и изградба на велосипедска патека која ќе биде двонасочна и две пешачки патеки.

– Денеска започнуваме со изградба на булеварот „Македонски Просветители“ којшто документационо беше завршен во изминатиот период. Во моментов ќе тендерираме само уште две работи кои не беа завршени со документација. Рокот е 6 месеци, во кои ние тековно ќе ги средиме сите потребни документи и тендерот за осветлување и со тоа ќе имаме комплетно булеварско решение со осветлување, двосмерна велосипедска патека, пешачки патеки од двете страни и нов коловоз, истакна градоначалникот Кирил Пецаков.

Изведувач на градежните зафати е АД „Илинден“, а вредноста на проектот изнесува околу 38 милиони денари.

 

 

 

 #ОХРИД

ЗАПОЧНУВА ПОСТАПКА ЗА БРЗО РЕШАВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

На денешната седница на Советот на Општина Охрид како дел од дневниот ред  беа повеќе од 100 предмети за легализација.

 

– Започнуваме постапка заедно со опозицијата за брзо решавање на предметите за легализација. На денешната седница на Советот на Општина Охрид како дел од дневниот ред се над 100 предмети за легализација. Процесот за брзо решавање на предметите за легализација почнува со предметите за кои е потребна одлука на Советот на Општина Охрид. Предвидено е и формирање на посебен тим од Локалната самоуправа кој ќе ги контактира граѓаните за постапките на решавање на нивните предмети со цел нивно комплетирање и издавање на решенијата за легализација, истакна претседателот на Советот на Општина Охрид, Сашо Донев.

Тој додаде дека точки за решавање на предметите за легализација ќе има и на наредните седници, за кои во интерес на граѓаните ќе бидат разгледувани и усвоени од страна на сите советници.

Точките од денешната седница на Советот на Општина Охрид кои се однесуваат на предметите за легализација беа поддржани од сите советници.

facebook

Continue Reading

#ОХРИД

СЕ ОТСТРАНУВА СТАРИОТ ДРВОРЕД ЗАРАДИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ“

Деновиве започнаа работни активности за реконструкција на булеварот „Македонски Просветители“ согласно правосилно решение издадено од страна на Министерството за транспорт и врски бр.28 УП-208/2020 Е од 10.11.2020г.

Со реконструкцијата на улицата ќе биде отстранет стариот дрворед од липи и костени. За таа цел согласно  член 34 од Законот за урбано зеленило од страна на Градоначалникот  донесено е решение УП бр. 21-824 од 22.11.2021г. за отстранување на 49 липи и 13 костени кои се дрва со надмината физиолошка и биолошка возраст, дрва нападнати од карантински болести и штетници со значителни физички оштетувања по разни основи и заболени дрва кај кои не постои можност за успешно санирање на нивната здравствена состојба. Овие стебла се наоѓаат на потегот од пресекот со Кеј „Македонија“ до пресекот со ул. „Даме Груев“  и ќе бидат отстранети при изведување на првата фаза од реконструкцијата на бул. „Македонски Просветители“.

На гореспоменатиот потег се наоѓаат и 10 млади стебла од јавор кои ќе бидат пресадени на друга локација.

По завршување на градежните активности, согласно предвидениот проект ќе биде засаден нов дрворед со соодветни садници.

Continue Reading

#ОХРИД

ОДРЖАНА ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Со рекордни 120 точки на дневниот ред, денес се одржа третата седница на Советот на Општина Охрид. На дневниот ред доминираа точките кои се однесуваа на легализација, односно вклопување на бесправно изградени објекти, на пошироката територија на Општина Охрид.

Советниците имаа дебата само околу точките кои се однесуваа на измените во програмите на одделни сектори и прераспределба на средства од буџетот за 2021 година, но сепак сите точки беа едногласно донесени.

Секретарот на општината Александар Китески, образложи дека, обемниот дневен ред се должи на застојот во решавањето на предметите за легализација поради законски пречки и оддржувањето на локалните избори. Во иднина најави поефикасно и поажурно работење на општинската администрација, со цел, советниците да имаат оптимални услови за работа.

 

Continue Reading
Advertisement

Инста

Facebook

Facebook

Трендинг

Copyright © Mediaset.mk / 2020

error: