Медиасет.мк

За нас

Можеби нови на медиумскиот пазар, но нашата цел е да бидеме поинакви, кои секако, ќе ги почитуваат стандардите наметнати на нашиот пазар, а потоа би ги надполнувале.

„Медиасет.мк“ е портал креиран пред се за да ве забавува во овие времиња-невремиња, кога се се сведува на копирање вести од агенции, промовирање на политички агенди.

Ние сакаме филм, претстава, забава, лајфстајл, мода, смеа, коментари. Сакаме ваше мислење, сакаме коментари, критики. Ве сакаме вас, за наша публика.

 

 

Редакција: 

Горан Јакимовски
Рената Зеќовиќ
Елена Петковска

Издавач:

СТ Групација Скопје

Контакт:

[email protected];

Официјално лого:

На почеток
error: