Connect with us

За нас

Можеби нови на медиумскиот пазар, но нашата цел е да бидеме поинакви, кои секако, ќе ги почитуваат стандардите наметнати на нашиот пазар, а потоа би ги надполнувале.

„Медиасет.мк“ е портал креиран пред се за да ве забавува во овие времиња-невремиња, кога се се сведува на копирање вести од агенции, промовирање на политички агенди.

Ние сакаме филм, претстава, забава, лајфстајл, мода, смеа, коментари. Сакаме ваше мислење, сакаме коментари, критики. Ве сакаме вас, за наша публика.

 

 

Редакција: 

Горан Јакимовски
Рената Зеќовиќ
Елена Петковска

Издавач:

СТ Груп Скопје

Контакт:

[email protected];

Официјално лого:

Advertisement

Facebook

Facebook

Copyright © Mediaset.mk / 2020-2023

error: